b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_borkowo.jpg

Seniorzy w Borkowie i Zaskrodziu właśnie rozpoczęli edukację w ramach projektu „Cyfrowy Senior”. Udział w nim to nie tylko nauka obsługi komputera, ale też aktywne formy spędzania wolnego czasu.  – Taką ciekawa i potrzebną ofertę mogliśmy zaproponować naszym seniorom dzięki współpracy z Łomżyńską Radą FSNT  NOT w  Łomży, która jest partnerem tego dużego projektu – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

 

Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży i przy współpracy z samorządami z województwa podlaskiego, w tym z Gminą Kolno.  

Jak czytamy na stronie projektu: „Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.”

W programie szkoleń dla seniorów znajdą się m.in.: obsługa poczty elektronicznej, umiejętności korzystania z serwisów internetowych czy społecznościowych oraz  e-usług np. e- urząd. Tematami szkoleń będą też  m.in.: narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna; wiadomości lokalne, planowanie podróży.; ochrona danych osobowych, przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji,  czy  komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.