Ubiegłoroczna inwestycja przy drodze powiatowej

Gmina Kolno po raz kolejny inwestuje w drogi powiatowe. Na ostatniej sesji Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu. Zgodnie z tą uchwałą z budżetu Gminy Kolno Powiatowi Kolneńskiemu przekazanych zostanie 37 tys. zł na inwestycje drogowe.

 

Dwie dotacje dotyczyć będą budowy chodników przy drodze powiatowej w Brzozowie (15 tys. zł ) i  kolejnego etapu żwirowania drogi powiatowej Żebry – Brzózki (22 tys. zł)

- Przypomnijmy, że w 2018 roku z budżetu Gminy Kolno na inwestycje w infrastrukturę drogową przekazanych zostało 175 tys. zł Powiatowi Kolneńskiemu  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Wsparcie finansowe poszło na  utwardzanie poboczy przy drodze powiatowej w Danowie i Zaskrodzie – Wścieklice, na remont chodnika przy drodze powiatowej w Wincencie, na pierwszy etap żwirowania drogi Żebry - Okurowo – Brzózki i na budowę drogi powiatowej  Brzozowo – Brzózki.

Za dobre decyzje i chęć współpracy z Powiatem Kolneńskim w trakcie sesji podziękował Radzie Gminy Kolno i Wójtowi Gminy Kolno Robert Nadara, Radny Powiatu Kolneńskiego  i kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.