b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_IIturniej.jpg

Centrum Kultury Gminy Kolno i Koło Gospodyń Wiejskich w Zaskrodziu zapraszają do udziału w II Turnieju wsi Gminy Kolno, który odbędzie się 4 sierpnia na placu przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. Sołectwa mogą zgłaszać swój udział do 29 lipca br. w świetlicach CKGK w Lachowie, Koźle i Zabielu, w świetlicy w Zaskrodziu oraz na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizatorzy zaplanowali konkurencje sprawnościowe, kulinarne i kulturalne oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn. Dobra zabawa gwarantowana!

 

Regulamin i karta zgłoszenia:

 

II TURNIEJ WSI GMINY KOLNO

Regulamin

 1. ORGANIZATOR – Koło Gospodyń Wiejskich w Zaskrodziu
 2. TERMIN – 4 sierpnia 2019 r. – rozpoczęcie godzina 10.00

III. MIEJSCE – Boisko przy szkole w Zaskrodziu

 1. UCZESTNICY – Sołectwa Gminy Kolno

Każda wieś może wystawić zespół od 5 do 8 osób, w których powinno być co najmniej 2 kobiety, 2 mężczyzn i jedno dziecko do lat 15. Kapitanem drużyny jest Sołtys.

Sołectwo reprezentuje drużyna dobierana do każdej konkurencji.

W zespołach nie mogą brać udział Organizatorzy

 1. KONKURENCJE

Konkurencje będą rozgrywane w trzech kategoriach:

Sprawnościowe. Planujemy 6 konkurencji:

przeciąganie liny, wyścigi z „ciukami”, rzut podkową, wyścigi taczek, „kulanie” opony, „bicie jaj”

Kulinarne 3 konkurencje – Ubijanie piany, latające jaja, konkurs na najsmaczniejszą potrawę

Kulturalne – Wykonanie i prezentacja scenki związanej z tradycją lokalną, albo prezentującą dowcipnie własną społeczność.

W załączeniu dokładny opis konkurencji (załącznik nr 1).

 1. NAGRODY

Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc po podsumowaniu punktów we wszystkich konkurencjach

Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia.

VII. TERMIN I ZASADY ZGŁOSZENIA

Ostateczny termin zgłoszenia na Kartach zgłoszenia upływa z dniem 29 lipca 2019 r. Karty należy złożyć w siedzibie organizatora w Zaskrodziu lub w świetlicach CKGK w Zabielu, Koźle i Lachowie lub wysłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załączeniu – Karta zgłoszenia (załączniki nr 2a i 2b)

VIII. ZASADY OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem każdej konkurencji następuje losowanie kolejności wykonywania zadań przez drużyny.
 2. Konkurencje ocenia Jury powołane przez organizatora, które też rozstrzyga wszelkie spory (z decydującym głosem przewodniczącego).
 3. W przypadku nieprawidłowego wykonania konkurencji przez drużynę Jury może przydzielić punkty karne.
 4. Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny będą posiadały równą liczbę punktów o kolejności decyduje liczba wygranych konkurencji.
 5. Jeżeli ta liczba jest równa, zarządza się dodatkową konkurencję.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Zgłoszenie do udziału w Turnieju stanowi zarazem wyrażenie zgody uczestników na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu.
 3. Regulamin Turnieju będzie dostępny w świetlicach CKGK oraz na stronie internetowej www.ckgk.gminakolno.pl
 4. Wszelkie pytania związane z Turniejem należy kierować pod numer telefonu 506217703

 

 

Załącznik nr 1

Regulamin konkurencji

 

 

Sprawnościowe

 1. Przeciąganie liny – w konkurencji bierze udział pięć osób, 2 mężczyzn, 2 kobiety i 1 dziecko. Konkurencja odbywa się systemem pucharowym. Wygrywająca para przechodzi do kolejnego etapu. (w przypadku mniejszej ilości zespołów turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”)

Sposób rozgrywek– po wylosowaniu par, następują pojedynki. Zwycięski zespół przechodzi do dalszego etapu. W przypadku gdy zostaje 4 zespoły następuje kolejne losowanie par. Zwycięskie walczą o finał przegrane o trzecie i niższe miejsca.

W przypadku gdy zostanie 3 zespoły w półfinale powalczą każdy z każdym. Zwycięży zespół, który wygra najwięcej walk. W przypadku remisu liczony będzie czas walki. Wygra zespół, który w najkrótszym czasie pokona przeciwników.

 1. Wyścigi z „ciukami” – w konkurencji bierze udział dwie osoby(kobiety). Muszą one jak najszybciej przenieść słomę w „ciuku” na określonym dystansie.

Sposób rozgrywek – Każdy zespół (dwie kobiety) startuje na dystansie 25 m. Bieg odbywa się w systemie slalomu. W przypadku ominięcia słupka drużyna musi cofnąć się i ominąć go odpowiednio. Wygrywa zespół, który w najkrótszym czasie prawidłowo pokona dystans.

 1. Rzut podkową – Podkową rzuca dwie osoby z drużyny, każdy ma po 5 rzutów. Trzeba rzucić jak najbliżej pręta oznaczającego środek pola. Wygrywa drużyna której suma dwóch podków (po jednej każdego zawodnika) odległości będzie najmniejsza.

Sposób rozgrywek – Każdy zespół ma do wykonania 5 rzutów. Dwa pierwsze traktowane są jako rzuty treningowe. Następne 3 rzuty są rzutami konkursowymi. Wygrywa drużyna której suma odległości od słupka centralnego jest najmniejsza.

 1. Wyścigi taczek – w konkurencji bierze udział dwie osoby (1 mężczyzna i 1 kobieta). Jedna osoba wiezie na taczce drugą osobę pomiędzy pachołkami na określonym dystansie. Wygrywa zespół, który w najkrótszym czasie pokona tor przeszkód.

Sposób rozgrywek – każda drużyna ma do przebiegnięcia slalomem dystans 50 m (2x25 m). Dopuszcza się możliwość zmian pozycji po przekroczeniu półmetka.

 1. Kulanie opony – w konkurencji bierze udział dwie osoby. Zawodnik przetacza w poprzek oponę o rozmiarze 19,9/29 R15 na określonym dystansie. Po przekroczeniu linii przekazuje ją następnemu zawodnikowi, który z oponą wraca na start. Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy zadanie,

Sposób rozgrywek – Zawodnicy przetaczają oponę na dystansie 2 x 10 m. Zwycięża drużyna z najlepszym czasem

 1. Bicie jaj - Wieś wystawia jednego zawodnika –kobieta. Na trawie ułożone zostaje 5 nadmuchanych balonów związanych razem sznurkiem. Zadanie polega na przebiciu balonów przy pomocy cepa w jak najkrótszym czasie.

Sposób rozgrywek – Zawodniczka ma za zadanie cepem rozbić pięć związanych razem balonów. Wygrywa osoba, która w najkrótszym czasie wykona zadanie.

  

Kulinarne

 1. Ubijanie piany – startuje jeden zawodnik. Zadanie polega na ubiciu piany z 5 jaj. Zwycięzcą zostanie osoba, która w najkrótszym czasie oddzieli białka i ubije z nich „sztywną” pianę.
 1. Latające jaja - W konkurencji biorą udział dwie osoby. Będą one sobie przerzucać jajko zwiększając dystans między sobą. Każde opuszczenie lub zgniecenie jajka dyskwalifikuje. Zwycięży para, która zostanie ostatnia.
 1. Najsmaczniejsza potrawa – każda wieś przygotowuje jedną potrawę, którą gotową przywozi na turniej. Jury po spróbowaniu wszystkich wybierze najlepsze.

UWAGA – Tematem przewodnim konkursu jest ZIEMNIAK! Każda potrawa musi zawierać w sobie to warzywo.

Kulturalne

Scenka związana z tradycją lokalną, albo prezentująca dowcipnie własną społeczność – każdy zespół musi przygotować i zaprezentować krótką (do 5 minut) scenkę zgodnie w tematem

Załącznik nr 2a

Karta zgłoszenia

Nazwa miejscowości: ………………………………………………………………

Imię i Nazwisko sołtysa: ………………………………………………………………………

Adres sołtysa: ………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………………………………….

Ilość uczestników: ………………

Tę część informacji należy złożyć w siedzibie organizatora w Zaskrodziu lub w świetlicach CKGK w Zabielu, Koźle i Lachowie lub wysłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 29 lipca 2019 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2b

Dane uczestników (dane potrzebne do ubezpieczenia)

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Pesel: …………………………………………………………………………………

Tę część informacji należy złożyć w u Organizatorów w dniu zawodów.