b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_aktywne.jpg

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Kolno realizowany jest projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, w którym bierze udział 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno. Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

            W ramach projektu zorganizowane zostały 2-dniowe warsztaty wokalno-muzyczne, które odbyły się w lipcu 2019 r. w Świetlicy w Lachowie. Każdego dnia w warsztatach wzięło udział 45 osób, w tym 15 uczestników projektu i 30 osób z otoczenia. Celem głównym warsztatów była integracja uczestników projektu oraz ich otoczenia. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią muzyki od najstarszych czasów do chwili obecnej oraz nauczyć się podstaw wokalistyki – emisji głosu. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z grą na instrumencie muzycznym tj. gitarą, która wspomaga pracę nad głosem. Ponadto dowiedzieli się na czym polega psychologia sceny oraz jak radzić sobie ze stresem towarzyszącym podczas występowania na scenie. Podsumowaniem warsztatów były ćwiczenia praktyczne na scenie, podczas których uczestnicy mogli zaprezentować opracowane repertuary muzyczne.

Milena Socik
GOPS w Kolnie