b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno działając na podstawie § 4,ust. 1, pkt 7 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad  przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  poz. 3973, zm. z 2018r poz. 1531) zwanego dalej Regulaminem niniejszym informuje,

iż uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie:

- Kinga Staniszewska  ucz. Kl. VIII zam. Lachowo,

- Katarzyna Kosk  ucz. Kl. VII zam. Lachowo

- Krzysztof Sarnacki  ucz. Kl. VII zam. Żebry

- Wojciech Sarnacki  ucz. Kl. IV zam. Żebry

i uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,

- Martyna Niedziołka  ucz. kl. VIII zam. Kąty

 uzyskali nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.  

Stypendium Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie –  Cezary Grzegorz Kałęka  uczeń kl. VIII, zam. Brzozowo.

Sporządził:

Stanisław Szymańczyk

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dn. 1 sierpnia 2019r.