b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_sala.jpg

Sala gimnastyczna przy szkole w Borkowie zostanie przebudowana! Projekt Gminy Kolno pt. „Przebudowa, rozbudowa, remont i ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowie” został pozytywnie zaopiniowany przez zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .  – Remont tej sali gimnastycznej był konieczny, dlatego bardzo nas cieszy dobra ocena naszego wniosku i pozyskane dofinansowanie -  przyznaje  Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jesteśmy wdzięczni, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki  dostrzeżono potrzeby naszej gminnej szkoły i jej społeczności.

 

Propozycja dofinansowania tej inwestycji w ramach Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej to  1 095 100,00 zł i rozłożona jest ona na dwie transze.  Pierwsza transza na rok 2020 to 600 tys. zł i druga na rok 2021 to 495 100,00 złotych.

W ramach projektu przebudowana zostanie sala gimnastyczna i dobudowane zostaną również dwie sale lekcyjne.