Rozmowy o funduszu sołeckim na 2020 rok w Borkowie

Wrzesień to w 45 sołectwach gminy Kolno czas spotkań w trakcie których zapadają decyzje dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego w przyszłym roku. Dotychczas tego typu spotkania odbyły się już w 28 sołectwach. W prawie wszystkich uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

 

– To już kolejny rok, kiedy w tym czasie rozmawiam z mieszkańcami nie tylko o funduszu sołeckim, ale też o wielu innych ważnych dla nas kwestiach  – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –Katalog inwestycji w ramach funduszu sołeckiego w zasadzie się nie zmienia, to głównie wytyczanie i żwirowanie dróg, remonty świetlic, czy zagospodarowywanie placów gminnych.

 Wnioski dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego na 2020 r. dla poszczególnych sołectw muszą zostać sporządzone do końca września br.