Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno odebrał dziś z rąk Wojewody Podlaskiego symboliczny czek potwierdzający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg w miejscowościach: Brzózki i Tyszki Wądołowo.- Pozyskane kwoty stanowią 60 procent wartości każdego z dwóch naszych projektów objętych dofinansowaniem, co jest dużym wsparciem w realizacji tak potrzebnych inwestycji jakimi są inwestycje drogowe – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Trwa procedura przetargowa na przebudowę tych odcinków dróg gminnych. Inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 r.


Ponadto Gmina Kolno zabiega o kolejne pieniądze na przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- W poprzednim naborze otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie drogi, liczymy, że w tym rozdaniu będzie jeszcze lepiej – mówi Józef Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.
Wnioski złożone przez Gminę Kolno w tym naborze dotyczą:
- przebudowy drogi wewnętrznej w Czerwonem o dł. 660 mb., wartość zadania to 557 312,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 104381B Lachowo – Kossaki o dł. 2154 mb. i wartości 1 173 620,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej w Starym Gromadzynie o dł. 1143 mb. i wartości 1179386,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej w Borkowie o dł. 390 mb. i wartości 297 271,00 zł
- przebudowy drogi wewnętrznej w Glinkach o dł. 410 mb. i wartości 375 740,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej w Kumelsku o dł. 430 mb. i wartości 428 784,00 zł