b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_wojtzgwwp.jpg

W trakcie 35 Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 80 samorządowców, w tym również Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, dyskutowało o bieżących sprawach. Uczestnikami spotkania byli również Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Uczestnicy forum dyskutowali:

- o Funduszu Dróg Lokalnych i bieżących problemach terenów wiejskich –temat omawiał pan Bohdan  Paszkowski Wojewoda Podlaski

- o finansowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska – o programach „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „ Agroenergia” czy o dofinansowaniu wapnowania gleb i usuwania folii porolniczych mówił pan Macie Borzyszkowski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

- o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podlaskim po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – temat omawiała pani Anna Krysztopik – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- o nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  mówiła pani Małgorzata Kajak  naczelnik Wydziału Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska

- o polityce edukacyjnej mówił pan Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

- temat zadań organów prowadzących w kontekście zmian w przepisach prawa oświatowego omówiła pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty

W programie było również wystąpienie pana Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego.

Najgorętszym tematem okazał się ten związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Głos w dyskusji zabrał również wójt Józef Wiśniewski – zobacz materiał w TVP Białystok TUTAJ