b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_ospwykowo.jpg

Po 8 kompletów strażackich ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł, które Gmina Kolno otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. – Jesteśmy wdzięczni, że nasz wniosek o wsparcie został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Kolno znalazła się w gronie ośmiu gmin z województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Wciąż aktywnie szukamy źródeł  dofinansowania, a naszym celem jest nie tylko wyposażanie gminnych jednostek w sprzęt, który wpływa na efektywność podejmowanych działań, ale też troska o bezpieczeństwo strażaków ochotników podczas akcji.

 

Przekazanie zakupionego wyposażenia odbyło się w Urzędzie Gminy Kolno 25 października.  Z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego i Antoniego Lewandowskiego komendanta M-G OSP w Kolnie nowe specjalistyczne ubrania, buty i hełmy odebrali przedstawiciele jednostek: Leszek Góralczyk prezes OSP Kumelsk i  Mariusz Janusz Klimek naczelnik OSP Kumelsk  oraz  Zbigniew Wiśniewski prezes OSP Wykowo i Ireneusz Romatowski naczelnik OSP Wykowo

Całkowity koszt zakupu wyposażenia to 34 240 zł, z czego 20 tys. zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku, a 14 240 zł pochodzi z budżetu Gminy Kolno.

mt_ignore

mt_ignore