b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_pspr.jpg

W związku ze zwiększeniem wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , m. in. rehabilitację społeczną  (w wysokości 18 950 zł) zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, szczególnie w zakresie:

 

- likwidacji barier w komunikowaniu się,

- likwidacji barier technicznych,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Więcej informacji na temat form pomocy finansowanych ze środków Funduszu znajdą Państwo na stronie www.pcprkolno.pl lub pod numerem telefonu 862781334.