b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_sesja2017.jpg

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli kilka uchwał. Informację z działań między sesjami przedstawił Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Gościem na sesji był pan Andrzej Czechowski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie.

 W trakcie XXV zwyczajnej sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

- w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kolno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

- w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno

- w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach o placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno za 2016 r.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu ( z przeznaczeniem na utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych w miejscowościach Danowo, Kumelsk, Truszki Patory)

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.