b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_sesja11.jpg

W trakcie XI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami oraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Uchwały podjęte w trakcie sesji:

- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2027

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.

- uchwała w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

- uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kolno

- uchwała w sprawie zamiaru zabezpieczenia środków dla Państwowej Straży Pożarnej.

Nagranie z sesji można zobaczyć TUTAJ