b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

 

Udział w programie grantowym zakłada uzyskanie grantu w wysokości 70-75% kosztów poniesionych przez mieszkańca na zakup wybranej przez siebie instalacji fotowoltaicznej.


Proszę o zgłaszanie się mieszkańców chętnych do przystąpienia do projektu za pomocą deklaracji dostępnej w Urzędzie Gminy Kolno oraz w BIP Gminy Kolno TUTAJ

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Kolno - Biuro Obsługi Interesanta, w nieprzekraczalnym terminie: Do 22 listopada 2019 roku.


WÓJT  GMINY KOLNO

Józef Bogdan Wiśniewski

 

Osoba do kontaktu: Kornelia Podlaska, pokój nr 218, tel. 86 278 91 38