b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  informujemy,  o możliwości składania wniosków przez rolników na  dofinansowanie zbierania oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 


Wnioski o dofinansowanie  na przygotowanym  formularzu można składać do dnia   29 listopada 2019 r.  Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać  w pokoju 216.

Program dofinansowania  realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolno o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę.