b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Gmina Kolno ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes 408, rok produkcji 1973, poj.- silnika 2172cm- benzyna, zbiornik na  wodę 1000l, autopompa 800l/min i szybkie natarcie z przodu , kabina na 9 osób. Samochód posiada lampy ostrzegawcze, belkę  z napisem STRAŻ. Przebieg- 23902km.

 

- cena wywoławcza  z lampami i belką z napisem STRAŻ-15.000,00zł

- lub bez lamp i belki z napisem STRAŻ- 12.000,00zł

                 Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019r o godz. 10,00  w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul Wojska Polskiego 20, pokój  nr 204.

W przetargu mogą brać  udział osoby fizyczne  lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na konto sprzedającego – Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 w wysokości 500,00zł w terminie do 9 12.2019r włącznie ( data zaksięgowania na rachunku bankowym Gminy Kolno)

                Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg- zwrócone niezwłocznie innym uczestnikom przetargu.

Wadium przepada, jeżeli:

.  nabywca pojazdu nie uiści ceny nabycia  w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystawienia faktury

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć : dowód tożsamości, nr PESEL- NIP, dowód wpłaty wadium, odpis z rejestru dla osób prawnych.

Osoba reprezentująca  w przetargu osobę fizyczną, prawna lub spółkę – winna okazać się stosownym pełnomocnictwem lub upoważnieniem.

                Samochód pożarniczy można oglądać w miejscowości Wykowo nr domu 36, 18-500 Kolno, w dniach  od 02.12.2019r do 06.12.2019r w godz. 8,00 do 12,00  po wcześniejszym zawiadomieniu  kierowcy OSP nr tel. 602 774 263 Ireneusz Romatowski . W  sprawach technicznych dzwonić do  Antoni Lewandowski 606 950 849 w godz. 8,00 do 12,00.