b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania deklaracji w sprawie przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii)  do 15 grudnia 2019 roku.

 

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji złożonych deklaracji.


Proszę o zgłaszanie się mieszkańców chętnych do przystąpienia do projektu za pomocą deklaracji dostępnej w Urzędzie Gminy Kolno oraz w BIP Gminy Kolno (http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ - zakładka „Ogłoszenia gminne”)

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Kolno - Biuro Obsługi Interesanta.


WÓJT  GMINY KOLNO

Józef Bogdan Wiśniewski

 

Osoba do kontaktu: Kornelia Podlaska, pokój nr 218, tel. 86 278 91 38