b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_13sesja.jpg

XIII sesja Rady Gminy Kolno była wyjątkowa z wielu powodów. Radni podjęli 11 uchwał w tym bardzo  ważną uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r. Ponadto na sesji miało miejsce uroczyste podziękowanie za lata pracy odchodzącej na emeryturę pani Krystynie Kajko dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Natomiast po zakończeniu obrad obyło się spotkanie opłatkowe.

 

W trakcie sesji 18 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kolno podjęła następujące uchwały:

-  uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2032,

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.,

- uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 – 2032,

- uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r.,

-  uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2020 r.,

- uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Kolno na 2020 r.,

- uchwała w sprawie zmian Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno,

-  uchwała w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lachowie w Publiczne Przedszkole w Lachowie,

- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych których zarządcą jest Wójt Gminy Kolno,

- uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie za rok szkolny 2019/2020,

- uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolno oraz warunków korzystania z tych przystanków,

Po podjęciu uchwał nastąpiła uroczysta chwila podziękowania za lata współpracy pani Krystynie Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, która odchodzi na emeryturę. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno wspólnie z Anastazym Janem Kalinowskim przewodniczącym Rady Gminy Kolno, Haliną Boryszewską Skarbnik Gminy i Adamem Masłowskim Sekretarzem Gminy wręczyli pani Krystynie Kajko pamiątkowy kryształ w formie serca i bukiet kwiatów oraz wiele serdecznych słów uznania i życzeń na nowy etap w życiu.

Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie opłatkowe. Życzenia zgromadzonym złożyli wójt Józef Wiśniewski, Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno i bryg. mgr inż. Tomasz Sielawa Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Słowa Ewangelii przeczytał i życzenia złożył również ks. Wojciech Stefaniak proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Świątecznym akcentem były kolędy zaspiewane przez uzdolnioną młodzież, która wspólpracuje z Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

Relacja z sesji dostępna jest TUTAJ