b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_liderzy.jpg

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno odebrał podziękowanie za „przystąpienie i aktywne uczestnictwo gminy Kolno w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich w ramach II Kamienia Milowego Projektu pn. „Liderzy Kooperacji”. Spotkanie odbyło się 16 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W drugim etapie tego ponadregionalnego projektu udział bierze 6 gmin z czterech powiatów naszego województwa. – Uczestnictwo w tym innowacyjnym projekcie społecznym to dla nas duże wyróżnienie – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Projekt „Liderzy Kooperacji” jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami. Projekt realizowany jest w czterech etapach (kamieniach milowych).

Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej która umożliwi efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej na terenie naszej gminy i powiatu.

Animatorem gminnym projektu jest pani Ewelina Przytuła. Animator gminny we współpracy z animatorem powiatowym zawiązał Gminno - Powiatowy Zespół Kooperacji, w którego skład wchodzą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie reprezentowany przez dyrektora Krystynę Kajko, Grzegorz Okurowski radny Gminy Kolno, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie reprezentowane przez dyrektora Krzysztofa Sobiewskiego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reprezentowana przez przewodniczącego Tadeusza Chludzińskiego, Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kolno reprezentowany przez przewodniczącego Agnieszkę Bałdyga , Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem reprezentowana przez Dyrektora Teresę Skrodzką, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle reprezentowaną przez p.o. dyrektor Izę Murawską, Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu reprezentowana przez dyrektora Bożenę Wiśniewską, Szpital Ogólny w Kolnie reprezentowany przez dyrektora Krystynę Dobrołowicz, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie reprezentowana przez komendanta- insp. Artura Żebrowskiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie reprezentowana przez dyrektora Monikę Waszkiewicz, Hubert Charubin radny Powiatu Kolneńskiego. Członkowie Partnerskiego Zespołu Kooperacji spotykają się raz w miesiącu.

Więcej o projekcie TUTAJ