b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 

! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !


Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na BIP Gminy Kolno (link -http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl ). Ankieta dostępna będzie również na spotkaniu.


WÓJT  GMINY KOLNO

Józef Bogdan Wiśniewski