b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia § 3 ust. 2, pkt 5 umowy 17/2019 z dnia 25.06.2019 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, zwanym dalej „Wojewodą”,  z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty a Gminą Kolno o  udzielenie wsparcia finansowego,

 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych  - „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”.

Niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach „Aktywna tablica” otrzymali:

- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie – w wysokości 14 000zł, wkład własny-   3500zł;

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem -  w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł;

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł;

- Szkoła Podstawowa w Lachowie - w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł;

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie - w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł;

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu - w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł;

- Szkoła Podstawowa w Zabielu - w wysokości 14 000zł, wkład własny-3500zł.

Informacje sporządził:

Ewa Sielawa specjalista d/s płac Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dnia 25.06.2019 r.