Wójt Józef Bogdan Wiśniewski podpisuje umowę na dostawę żwiru

Umowę na dostawę żwiru i piasku podpisał dziś z wykonawcą wójt Józef Bogdan Wiśniewski. Wyłoniona w przetargu firma Usługi Transportowe Jan Grzymała dostarczy do gminy Kolno blisko 9 tys. m sześc. żwiru i 200 m sześc. piasku. Pierwsza dostawa materiału zrealizowana zostanie już dziś i posłuży do utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Zdecydowana większość żwiru przeznaczona zostanie na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.: żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych do pól.