b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_Platforma-Żywnościowa-Giełdowy-Rynek-Rolny-1.jpg

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno - spożywczymi Platforma Żywnościowa, której opracowanie i wdrożenie jest wynikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest utworzenie platformy handlu ( giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno - spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. W pierwszej fazie działania Platformy, tj. w okresie od marca do sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie pilotaż projektu. W tym czasie do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych ( A, B, C) określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. na podstawie konsultacji z rynkiem, a uczestnicy będą mogli zawierać rzeczywiste transakcje kupna - sprzedaży z wykorzystaniem magazynów autoryzowanych i domów maklerskich. Szczegóły na ulotce TUTAJ oraz na stronie internetowej poświęconej projektowi TUTAJ