b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_cloud.png

„Rok 1920 – Zachować Pamięć” – to tytuł projektu, który w roku 100 rocznicy cudu nad Wisłą realizuje Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.  Celem jest uczczenie  rocznicy  Bitwy Warszawskiej w szkole i środowisku lokalnym, ale też pokazanie roli naszych przodków w zwycięstwie. Dlatego realizatorzy projektu proszą uczniów klas IV – VIII szkół z gminy Kolno oraz inne zainteresowane historią osoby o poszukanie w rodzinnych archiwach zdjęć, dokumentów czy informacji na temat uczestników wojny polsko – bolszewickiej.  

 

Innowacyjny projekt realizowany w szkole w Czerwonem zakłada m.in. przeprowadzenie zajęć  plastyczno – technicznych, informatycznych i muzycznych.  Podczas tych zajęć powstaną materiały na wystawę.  Efektem ma być prezentacja multimedialna oraz wystawa dokumentującą udział naszych przodków w tym ważnym wydarzeniu.  Na zajęciach muzycznych uczniowie poznają pieśni historyczne i patriotyczne. W planach jest też ciekawe przedstawienie historii z lat  1918 – 1920 (m.in. spotkanie z historykiem, wyjazdy do kina, lekcje z IPN) i poznanie miejsc z nią związanych w gminie Kolno i powiecie kolneńskim

W ramach podsumowania projektu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy i plastyczny oraz  wystawa dotycząca Bitwy Warszawskiej w naszym regionie i wystawa zdjęć przodków walczących w wojnie z bolszewikami – stąd apel organizatorów o wsparcie realizacji projektu w tym zakresie. Wszelkie zdjęcia i dokumenty czy pamiątki po przodkach wypożyczone szkole w Czerwonem do zeskanowania czy do sfotografowania podniosą rangę i wartość wystawy, a przede wszystkim przyczynią się do zachowania pamięci o ludziach i wydarzeniach sprzed wieku.

W realizację projektu zaangażowani są dyrekcja szkoły w Czerwonem i nauczyciele: Jacek Bagiński, Wojciech Kulas, Ewa Kiełczewska, Bogusław Pietruszka.  Partnerami szkoły są Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Patronat nad konkursem wiedzy objął Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.