b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_regulamin_konkursu-1.jpg

W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej organizatorzy ( Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja", Centrum Kultury Gminy Kolno i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem) zapraszają uczniów klas VII – VIII szkół Gminy Kolno do udziału w konkursie wiedzy historycznej „Rok 1920 – Zachować Pamięć”. Patronat honorowy nad konkursem objął  Wójt Gminy Kolno.

 

 

Regulamin konkursu "Rok 1920 - Zachować Pamięć"

 

 • § 1

Organizatorami Konkursu są:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,

Centrum Kultury Gminy Kolno

Gminna Biblioteka w Czerwonem

 • §2
 1. Celem Konkursu jest zdobycie wiedzy o wydarzeniach z lat 1914 – 1920 w Gminie Kolno i na ziemi kolneńskiej.

 

 • §3
 1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje ogólnie powszechną wiedzę o wydarzeniach lat 1914 – 1920.

Pomocne źródła:

- www.gminakolno.pl (zakładka: O Gminie – historia),

- www.turosl.pl › Strona główna › Gmina › Historia,

- Zeszyty Kolneńskie nr 5, Karol Jacek Stachelski, Przebieg Walk na terenie Powiatu Kolneńskiego 1920r.,

- https://tokolno.wordpress.com/,

- mapy (historyczne, geograficzne),

- podręcznik do historii dla szkół podstawowych.

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 2. szkolnego (przeprowadzonego i zorganizowanego w szkołach macierzystych przez nauczycieli),
 3. gminnego (przeprowadzonego w Świetlicy GBP w Czerwonem w oparciu o test opracowany przez Komisję).
 4. Do etapu gminnego szkoły mogą zgłosić do 3 uczniów.
 • §4
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być zainteresowani uczniowie Klas VII – VIII szkoły podstawowej

 

 • §5
 1. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców kieruje Komisja w składzie: Pani Barbara Sielawa – pracownik GBP w Czerwonem, Pani Iza Murawska – instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno, Alfred Samul – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na  pytania związane z organizacją konkursu udziela Jacek Bagiński – tel. 662 078 152
 2. Komisja po sprawdzeniu wyników testu konkursowego, dokonuje wyłonienia zwycięzców: I, II i III miejsce.
 • §6
 1. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w miejscowości Wincenta podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kolno (o terminie poinformują organizatorzy)

 

 • §7
 1. Terminy konkursu:

02.2020 r. – ogłoszenie konkursu,

do 30.04.2020 r. – pisemne zgłoszenie uczestników ze szkół (po eliminacjach szkolnych maksymalnie 3 uczniów) do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, nauczyciela przygotowującego oraz podpis i pieczęć dyrektora.

08.05.2020 r. – gminny test wiedzy dla uczniów przeprowadzony w Świetlicy GBP w Czerwonem, godz. 10.00, dojazd własny)

(o terminie poinformują organizatorzy) – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 • §8

Finansowanie Konkursu – Gmina Kolno.