b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_15sesja.jpg

26 lutego odbyła się XV sesja Rady Gminy Kolno. Na początku obrad  uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem przedstawili założenia projektu pt. „ Rok 1920 – Zachować Pamięć” i zachęcali radnych i sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych do zaangażowania się w jego realizację. Uczniowie zebrali też pieniądze na pomoc choremu szkolnemu koledze, który przeszedł operację w Centrum Zdrowia Dziecka.  

 

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały :

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 rok

- uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 – 2032

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Kolno

- uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Zaskrodzie

- uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Kolno na lata 2020 – 2022

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

- uchwałę w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę

- uchwałę w sprawie zmian ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

-  uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno

- uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kolno

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu.

Ponadto Rada Gminy Kolno przyjęła tekst jednolity uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Przed głosowaniami nad poszczególnymi uchwałami Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno  i przedstawił informację z prac między sesjami.

Całość obrad można zobaczyć TUTAJ