43 uczniów uczestniczyło w 9. Gminnym Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

 „Baśniowość i ludowość w poezji” pod takim hasłem 30 marca 2017 r. odbył się już IX Gminny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Gimnazjum w Lachowie. W konkursie wzięło udział 43 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Janowa, Lachowa, Zabiela, Czerwonego, Zaskrodzia, Wykowa oraz Gimnazjum z Zabiela i Lachowa. Dzieci i młodzież zachwyciły nas interpretacją wybranych utworów A. Mickiewicza, B. Leśmiana, M. Konopnickiej i J. Brzechwy.

Jury w składzie: Bogumiła Ranik, Krystyna Kajko, Krystyna Bazydło, Barbara Sielawa, Kazimierz Koter po obradach ogłosiło następujące wyniki:

- w kategorii szkół podstawowych klas I-III

  1. miejsce Weronika Nerko (Czerwone)
  2. miejsce Julia Wyka (Lachowo)
  3. miejsce Wojciech Sarnacki (Lachowo)

     Wyróżnienie - Aleksandra Cempa (Janowo)

- w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI

  1. miejsce Amelia Andrzejczyk ( Janowo)
  2. miejsce Katarzyna Kosk ( Lachowo)
  3. miejsce Martyna Niedziołka ( Janowo)

     Wyróżnienie - Justyna Kozicka ( Zaskrodzie)

- w kategorii Gimnazjum

  1. miejsce Julia Filipkowska (Lachowo)
  2. miejsce Kamila Wyka (Lachowo)
  3. miejsce Julia Rakowska (Zabiele)

     Wyróżnienie - Marlena Chodnik (Lachowo)

Zwycięzcy powyższych kategorii otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, na zakup których środki finansowe przeznaczył Wójt Gminy Kolno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy nauczycielom za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

 Danuta Rybak, Gimnazjum w Lachowie