b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno zwołał wczoraj (11 marca) naradę z dyrektorami jednostek organizacyjnych, panią Skarbnik i Sekretarzem Gminy oraz kierownikami referatów w UG Kolno  w  związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i przedszkoli oraz innymi zaleceniami dotyczącymi walki z koronawirusem.  – Sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się dynamicznie, dlatego apeluję do mieszkańców gminy, o odpowiedzialne zachowania oraz  troskę o zdrowie własne i  innych  – mówi  Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych i decyzji podejmowanych przez Rząd RP.

 

Zawieszone zajęcia w szkołach

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  od 12 marca do 25 marca 2020 r. zostały zawieszone  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i przedszkolach.

Dnia 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Natomiast od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do swoich szkół i przedszkoli. Nauczyciele szkół i przedszkoli Gminy Kolno pozostają  w gotowości do pracy.

-  Aby właściwie wykorzystać okres zawieszonych zajęć  w szkołach zwracam się z prośbą do nauczycieli o wyposażenie naszych uczniów  w niezbędne materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty – mówi wojt Józef Wiśniewski. - Zwracam się również do rodziców,  aby zachęcali dzieci i młodzież  do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej e-podreczniki.pl udostępnione zostaną e-materiały do wykorzystania  do samodzielnej nauki przez uczniów. E-podręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Zalecenia Ministra Edukacji - TUTAJ

Odwołane wydarzenia kulturalne

W związku z odwołaniem imprez masowych w kraju i decyzją Ministra Kultury o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, oper, bibliotek itp. gminne instytucje kultury nie będą organizować spotkań, wydarzeń, ani prowadzić zajęć warsztatowych.

- Świetlice Centrum Kultury Gminy Kolno  i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem będą otwarte, ale w tym trudnym czasie wyjątkowo prosimy o jak najrzadsze osobiste wizyty w naszych instytucjach kultury – mówi wójt Józef Wiśniewski.

Zanim odwiedzisz urząd, zadzwoń

W trosce o zdrowie mieszkańców zachęcamy również do tego, by wszelkie sprawy w Urzędzie Gminy Kolno czy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie w miarę możliwości załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Numery telefonów do Urzędu Gminy Kolno – TUTAJ

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - TUTAJ

Informacje o koronawirusie dostępne są TUTAJ