Wójt Gminy Kolno informuje, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, podlegające kwarantannie, bądź też z innych przyczyn niemogące samodzielnie dokonać zakupów, zaopatrzyć się w leki, załatwić spraw urzędowych i pocztowych mogą zwrócić się o taką pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278 26 31 lub poinformować sołtysów, którzy zawiadomią GOPS lub Urząd Gminy Kolno.