Warsztaty rewitalizacyjne w Czerwonem

Jednym z elementów projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno" realizowanego w naszej gminie są spotkania ze społecznością. Warsztaty rewitalizacyjne odbyły się wczoraj w Czerwonem i Borkowie, a jutro (7 kwietnia) odbędą się w Koźle. W trakcie spotkań prowadzonych przez panią Magdalenę Popłońską Kowalską - eksperta w dziedzinie procesów partycypacyjnych, uczestnicy określają problemy, ale również potencjał i zasoby danej miejscowości i gminy. Tworzą się pomysły, jak ulepszając, przekształcając czy odnawiając to co jest, można wpływać na rozwój i pozytywną zmianę zdegradowanych obszarów.

Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy społeczno - gospodarczej oraz wyznaczenia na jej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, a w efekcie końcowym do stworzenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2027. Posiadanie takiego dokumentu umożliwi Gminie Kolno ubieganie się o środki na realizację projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do wspomnianego Programu. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2027 ma potrwać do czerwca. Następnie projekt Programu w formie uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy Kolno.  

Projekt "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Gmina Kolno na jego realizację otrzymała ponad 45 tys. zł z UE.