b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_dyrektorgops.jpg

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Pani Agnieszka Duda, wieloletnia pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, od dziś jest nowym dyrektorem tej placówki.Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Pani Agnieszka Duda spełniła wszelkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Na stanowisku dyrektora została zatrudniona na rok.

 

- Serdecznie gratuluję nowej Pani Dyrektor, która obowiązki obejmuje w wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie, czasie  epidemii i życzę dobrej współpracy z zespołem oraz z potrzebującymi wsparcia mieszkańcami naszej gminy – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Pani Ewelinie Przytuła, która przez ostatnie trzy miesiące pełniła obowiązki Dyrektora GOPS, składam  podziękowania za zaangażowanie i serce wkładane w wypełnianie tych obowiązków.

Przypomnijmy, że zmiana na fotelu dyrektora GOPS w Kolnie była potrzebna po tym, kiedy na emeryturę odeszła pani Krystyna Kajko. Na ogłoszony w listopadzie 2019 r. konkurs na stanowisko dyrektora GOPS nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym Wójt Gminy Kolno powierzył pełnienie obowiązków pani Ewelinie Przytuła na okres trzech miesięcy. Na drugi konkurs na dyrektora tej placówki ogłoszony w bieżącym roku wpłynęła jedna oferta pani Agnieszki Duda.