Wiersz o Marszałku Piłsudskim czyta pani Maria Bućko z Zespołu Ludowego Czerwieniacy

Dzisiejsze głośne czytanie wierszy o Józefie Piłsudskim w Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Czerwonem, to inauguracja projektu „Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka”.

Dotację na realizację zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała z Programu MKiDN Partnerstwo dla Książki. Wspomniany projekt biblioteka realizuje w związku z ogłoszonym przez Sejm Rokiem Piłsudskiego, a   partnerami są lokalne stowarzyszenia – KaFCuki i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Oprócz przedstawicieli stowarzyszeń do czytania zaprosiliśmy również samorządowców. Na dalszy cykl czytania w szkołach zapraszamy w kwietniu i w maju.

 

GBP w Czerwonem