b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_sesja4.jpg

Pierwsza w historii zdalna sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 15 kwietnia. W tak nietypowych warunkach radni podjęli m.in. dwie uchwały dotyczące pomocy dla przedsiębiorców z gminy Kolno, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z epidemią koronawirusa. – Rządowa tarcza antykryzysowa dała nam takie możliwości, więc skorzystaliśmy z nich, by pomóc naszym przedsiębiorcom – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –   Chodzi o uproszczenie procedury ubiegania się o pomoc oraz o objęcie wsparciem przedsiębiorców z tych branż, które w czasach epidemii mają zakaz prowadzenia swojej działalności.

 

Na sali konferencyjnej w Czerwonem, gdzie zwykle obraduje Rada Gminy Kolno, obecni wczoraj byli tylko Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno i sekretarz Adam Masłowski. Pozostali radni głosowali zdalnie z domów. System i sprzęt wykorzystywany w naszej gminie do głosowania, sprawdził się również w takich wyjątkowych warunkach.  Radni podjęli 9 uchwał i przyjęli cztery sprawozdania.

Na mocy dwóch uchwał, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, wskazane grupy przedsiębiorców będą mogły skorzystać z przedłużenia terminów płatności rat  podatku od nieruchomości lub ze zwolnienia z płatności podatków od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonych branżach. Pomoc skierowana jest do tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19

O zwolnienie z podatku od nieruchomości  - gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy w dniu 1marca 2020r. prowadzili na terenie Gminy Kolno działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych ( PKD:55.10.Z,56.0.A,56.30.Z) lub usług fryzjerskich i kosmetycznych (PKD:96.02.Z). Przedsiębiorca, by skorzystać z pomocy,  będzie zobowiązany złożyć   informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej i  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu  COVID-19 –na formularzach jak w załącznikach do uchwały – zobacz TUTAJ  Wspomniane  formularze należy złożyć w terminie  14 dni od ustawowych terminów zapłaty podatków.

Pomoc polegająca na przedłużeniu terminów spłat rat podatku od nieruchomości obejmie przedsiębiorców „będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy w dniu 1marca 2020r. prowadzili na terenie Gminy Kolno działalność gospodarczą”, jeśli ich płynność finansowa pogorszyła się  uwagi na COVID-19.  Pomoc polegać będzie na przedłużeniu do 30 września br., terminu spłat rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu. Chcąc skorzystać z tego rodzaju pomocy,  należy złożyć w Urzędzie Gminy Kolno: informację o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu  COVID-19 – na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały – zobacz TUTAJ

W trakcie sesji radni podjęli również 7 innych uchwał m.in.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2020 r.,  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno w roku 2020 czy w  sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone. Radni przyjęli też sprawozdania z działalności za 2019 rok GOPS w Kolnie, GBP w Czerwonem, CKGK w Koźle oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.