b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_zasieg_OS_95215.jpg

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE, (95215N!) ZASKRODZIE_EMITEL (WLM_KOLNO_ZASKRODZIE172), zlokalizowanej w miejscowości Zaskrodzie, dz. nr 172, 13-500.

 

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

mt_ignore