b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_eus.jpg

Czy wiecie, że w Urzędzie Gminy Kolno aż 21 usług  można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP?  Wystarczy mieć profil zaufany i dostęp do Internetu. To szczególnie ważne w czasach epidemii, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło właśnie nową e-usługę  - tymczasowy profil zaufany, by więcej osób mogło skorzystać z możliwości załatwiania urzędowych  spraw bez konieczności wychodzenia z domu.  

 

Do tej pory założenie profilu zaufanego odbywało się za pośrednictwem odpowiedniego banku, lub wymagało wypełnienia wniosku na stronie  www.pz.gov.pl.  i osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym nasze dane. Tymczasowy profil zaufany założymy bez konta w określonym banku i bez wychodzenia z domu.  Szczegółowe iinformacje jak to zrobić znajdziecie Państwo TUTAJ i TUTAJ

Posiadacz profilu zaufanego lub ważnego przez trzy miesiące  tymczasowego profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Kolno będzie mógł załatwić następujące usługi za pośrednictwem ePUAP (stan na 24 kwietnia):

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 2. Wniosek o udostępnianie informacji publicznej,
 3. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 4. DL-1 Deklaracja na podatek leśny,
 5. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 6. DR-1 Deklaracja na podatek rolny,
 7. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych,
 8. IL-1 Informacja o lasach,
 9. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 10. IR-1 Informacja o gruntach,
 11. Skreślenie z rejestru wyborców,
 12. Dopisanie się do spisu wyborców,
 13. Wpisanie się do rejestru wyborców,
 14. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach,
 15. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 16. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 17. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 18. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego,
 21. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.

Wkrótce będzie dostępna również:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego bądź tymczasowego profilu zaufanego, ponieważ jego posiadanie umożliwia załatwianie spraw nie tylko w Urzędzie Gminy Kolno, ale też korzystanie z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych TUTAJ

źródło obrazka: pl.freepik.com/