b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_indeks.jpg

Przedszkolaki i uczniowie gminnych szkół oraz ich rodzice  zostaną objęci działaniami zaplanowanymi w projekcie pt. : „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim”. Na jego realizację Łomżyńskie Forum Samorządowe  pozyskało 291 tys. zł. – To bardzo potrzebny i bardzo ciekawy projekt, który nie tylko będzie edukował, ale też pomagał w leczeniu i rehabilitacji dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. –Dzięki temu, że Gmina Kolno jest członkiem Łomżyńskiego Forum Samorządowego skorzystać z niego będą mogli mieszkańcy naszej gminy. To już kolejny duży  projekt, który realizujemy jako ŁFS.  

 

Zgodnie z założeniami projekt realizowany w okresie od 01.06.2020 do 28.02.2022 obejmował będzie dwa etapy: 

- Edukacyjny polegający na przeprowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci, skierowany do następujących grup: rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat (w przedszkolach), dzieci z klas I, IV i IV Szkoły Podstawowej. 

- Terapeutyczny - skierowany wyłącznie do uczniów z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, polegający na leczeniu i rehabilitacji skierowanej do populacji uczniów w wieku 5-14 lat szkół podstawowych. 

Usługami zdrowotnymi w ramach projektu objętych ma zostać 153 dzieci w wieku 5-14 lat tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Natomiast edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy w projekcie objęci zostaną rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I, IV i VI. Grupę docelową stanowić będą: uczniowie klas I: około 306 os.  uczniowie klas IV: około 308 os. uczniowie klas VI: około 184 os. rodzice/opiekunowie: około 456 os. 

Dotacja na realizację projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.