gbpcz.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zdobyła kolejną w tym roku dotację z MKiDN z Narodowego Centrum Kultury. 12 tys. zł w ramach Programu  Kultura – Interwencje 2020 to dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spotkania  z teatrem”.

 

Projekt skierowany jest do szerokiego grona mieszkańców gminy Kolno  w różnym wieku. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu spotkań w bibliotece i wyjazdów o charakterze kulturalnym w oparciu o teatr. Zaprosimy aktorów z Teatru Maska  w Krakowie, którzy przedstawią  wybraną sztukę  włączając dzieci do udziału  w spektaklu interaktywnym.  Dla dziadków i ich wnucząt zorganizujemy wyjazd do Teatru Lalki  w Białymstoku. Młodzieży i dorosłym zaproponujemy formę teatru przy stoliku, do biblioteki zaprosimy aktorów  z Teatru im. Stefana  Jaracza w Olsztynie. Aby uatrakcyjnić przygodę  z teatrem  wyjedziemy do  Opery i Filharmonii  Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i do Teatru 6. piętro w  Warszawie na wybrany spektakl.

Uczestnictwo w projekcie różnych grup wiekowych dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne  to dobra forma edukacji kulturalnej, która jednocześnie sprzyja integracji międzypokoleniowej. Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji projektu  znajdą się na stronie www.biblioteka.gminakolno i na fbGBPczerwone. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki i do  udziału w projekcie.

Teresa Skrodzka

GBP w Czerwonem

Dok1