b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_zabiele.jpg

Kierowcy jadący przez Zabiele musza liczyć się z utrudnieniami. W samym centrum miejscowości na odcinku od szkoły do kościoła prowadzony jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 647.  – W ostatnich latach ta droga wojewódzka w obszarze naszej gminy remontowana i przebudowywana była w kilku etapach  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Poprawa stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy na tej uczęszczanej trasie była naszym priorytetem w rozmowach z władzami województwa poprzedniej i obecnej kadencji i cieszy fakt, że remont kolejnego odcinka już trwa, a jeszcze bardziej zapowiedź, że w tym roku remontowany będzie też kolejny – od Starego Gromadzyna do Zaskrodzia.

 

Przypomnijmy, że w ramach bardzo dobrej współpracy Gminy Kolno z Zarządem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich od 2015 r. przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 647 prowadzona była na odcinkach: od Kolna do Starego Gromadzyna w , na trasie Zabiele – Kolno (2016r.), w 2017 roku dokończona została przebudowa na trasie Zabiele – Kolno oraz zmodernizowany odcinek drogi za Zabielem, aż do granic administracyjnych Gminy Kolno.

Obecnie prace na drodze w Zabielu na odcinku 0,850 km prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.