b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_asfalt.jpg

Trwa remont nawierzchni drogi gminnej w Zabielu.  To jeden z trzech odcinków asfaltowych dróg gminnych zaplanowanych do naprawy. Kolejne remonty odbędą się na drodze gminnej  w Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno.

 

W Zabielu inwestycje drogowe prowadzone były na drodze wojewódzkiej nr 647, a teraz rozpoczęły się również na drodze gminnej.

- Konkretnie na drodze Zabiele - Stara Wieś, chodzi o naprawę asfaltu na tym odcinku, który najbardziej tego wymagał – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno . – Remonty wspomnianych trzech odcinków dróg w Zabielu, Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno zrealizujemy ze środków własnych. Na podjęcie takiej decyzji ogromny wpływ miał fakt, że obecnie cena asfaltu jest niższa niż w latach poprzednich.

 Prace w Zabielu prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. W ramach remontu przeprowadzone zostaną następujące prace: ścięcie poboczy, remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa, wyrównanie istniejącej nawierzchni z warstwy wyrównawczej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy.