b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_absolutorium.jpg

Rada Gminy Kolno udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Kolno. Głosowania nad podjęciem tych uchwał w trakcie  XVIII sesji poprzedziła m.in. debata na Raportem o stanie Gminy Kolno za 2019 rok i prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze dokonania minionego roku w naszej gminie.

 

O dobrej kondycji gminy Kolno świadczy fakt, że rok 2019 zamknęliśmy z nadwyżką w kwocie ponad 899 tys. zł.  Przy ciągłym realizowaniu inwestycji zmniejszamy zadłużenie ( w latach 2014 – 2019 o ponad 3,3 mln zł) Miniony rok był również rekordowym rokiem jeśli chodzi o procentowy udział inwestycji w wydatkach budżetowych i wyniósł 18,20 %.  Wydatki inwestycyjne w 2019 r. to rekordowa  kwota  8 459 686,88 zł. O tych najważniejszych zrealizowanych inwestycjach i projektach Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno mówił prezentując 97 slajdów. Prezentacja zawierała informacje na temat m.in. budowy nowego przedszkola w Lachowie, przebudowy remizy w Wincencie, Otwartej Strefy Aktywności w Koźle, budowy dróg, wykonania zadań z funduszu sołeckiego, pozyskanych unijnych i krajowych dotacji na realizację zadań i projektów, zakup sprzętu do gminnego parku maszyn czy wyposażenia dla OSP ( w tym m.in. nowego wozu dla OSP Czerwone).

Radni nie mieli uwag do wykonania budżetu za 2019 rok. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium gratulacje Wójtowi złożył Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno prowadzący XVIII sesję.

-  Gratulacje za wykonanie budżetu i mam nadzieję, że następny podwoimy nie patrząc na korona wirusa,  my się nie damy. Tak trzymać – powiedział Wiceprzewodniczący wręczając wójtowi bukiet kwiatów. Do gratulacji i życzeń dołączyła Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Sekretarz Gminy Pan Adam Masłowski.

   - Bardzo dziękuję za uzyskane absolutorium i chce podkreślić, że wynik, który uzyskaliśmy za 2019 rok jest wypadkową naszych wszystkich działań. Jest wypadkową naszej pomysłowości, aktywności, odwagi w podejmowaniu decyzji – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Bardzo dziękuję ponieważ współpraca z Państwem przy realizacji odważnych i śmiałych zadań, które dotyczą poprawy życia naszych mieszkańców dla mnie osobiście jest bardzo ważna i daje mi mnóstwo satysfakcji, ale dzięki temu że współpracuję z takimi właśnie ludźmi jak państwo, na których pomoc i zaangażowanie zawsze mogłem i zawsze mogę liczyć. Cieszmy się z faktu, że Gmina Kolno rzeczywiście jest na takim etapie dobrego rozwoju. Ja mogę tylko powiedzieć, ze dołożę wszelkich starań aby wykorzystać jakiekolwiek szanse które staną przed nami po to aby podejmować takie działania które będą służyły naszym mieszkańcom.  

W trakcie XVIII sesji Rada Gminy Kolno podjęła jeszcze uchwały m.in. w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysa sołectwa Wincenta, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 rok.