b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_TA-3053ci_-20200702071418.jpg

Obwieszczenie o dodatkowym terminie odbioru folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag

 

Uprzejmie informuję, że rolnicy, którzy posiadają odpady rolnicze typu folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag  mogą dostarczyć wskazane odpady do odbioru na  działkę gminną nr 548 obręb Kozioł przy trasie drogi Czerwone – Kozioł (miejsce ogrodzone z widoczną bramą wjazdową). Odpady zostaną przyjęte i zważone tylko w przypadku, gdy są  spakowane w paczki nie przekraczające   25 kg (oddzielnie folia, sznurek, opakowania), bez zawartości oraz innych odpadów komunalnych.

Termin dostarczenia odpadów: 10 lipca  2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00.

Przekazanie odpadów rolniczych, które zostaną poddane recyklingowi  stanowi dla rolnika pomoc de minimis w rolnictwie, w związku z powyższym proszę  o złożenie w urzędzie gminy  dokumentów o uzyskanej pomocy de minimis (np. pomocy suszowej, otrzymana ulga podatkowa z tytułu nabycia gruntu itp.) za okres bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych. Ilość oddanych odpadów rolniczych stanowi podstawę do obliczenia przyznanej pomocy.

Zbiorka odpadów rolniczych jest realizowana w związku z pozyskaniem przez gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji dotyczących zbiórki odpadów rolniczych można uzyskać  pod nr tel. 86 278 91 35.