b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_zdalnaplus.jpg

Wójt Gminy Kolno niniejszym informuje, iż Gmina Kolno przystąpiła do projektu "Zdalna szkoła+". Do naszych placówek oświatowych zakupionych zostało 40 szt. laptopów, które otrzymały następujące szkoły :

 

  • Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Czerwonem,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
  • Szkoła Podstawowa w Lachowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w  Wykowie,
  • Szkoła Podstawowa w Zabielu.
  • Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu.

Realizatorem Projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Projekt „Zdalna szkoła+” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014/2020. Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami i nauczycielami udało ustalić najpilniejsze potrzeby brakującego uczniom i nauczycielom sprzętu.

Alokacja na Granty na cały okres trwania Projektu wynosi  181 655 000 zł. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. Wysokość dofinansowania dla gminy: 35 000,00 – 165 000,00zł.  Pieniądze można przeznaczyć na zakup komputerów, laptopów, oprogramowania czy też dostępu do internetu. Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w kwocie 105 000,00,zł.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu jaki trafił do szkół podstawowych gminy Kolno stanowi kwotę 104 796,00 złotych, która w całości została pozyskana  z Ministerstwa Cyfryzacji. Umowa o powierzenie grantu o numerze 291-018-81-19  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014/2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1,1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po zakończeniu zdalnej nauki laptopy pozostaną na wyposażeniu szkół  do wykorzystania na cele edukacyjne w szkołach dla wszystkich uczniów.

                                                                                              Podpis na oryginale

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                              mgr Józef Bogdan Wiśniewski

mt_ignore