b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_sladami.jpg

W remizie OSP w Borkowie 9 sierpnia 2020 r. odbyło się świętowanie zakończenia projektu "Śladami przeszłości i teraźniejszości" realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem Filię w Borkowie. Grupa projektowa z Borkowa i okolic w składzie: Martyna Bajno, Daria Cudnik, Mateusz Góralczyk, Natalia Klimek, Julia Kobryś, Michał Konstanty, Michał Kordal, Natalia Papież, Damian Patalan, Karolina Samul, Oliwia Sielawa, Jakub Terepka, Kinga Wielbut, Klaudia Wielbut intensywnie pracowała pod okiem kadry: Barbary Sielawy- koordynatora projektu i Teresy Aliny Skrodzkiej - dyrektor GBP w Czerwonem.

Podczas uroczystości świętowania zakończenia projektu zaproszeni goście, a wśród nich samorządowcy, partnerzy i sponsorzy zadania, rodzice, dziadkowie, lokalne grupy działania, mieli okazję poznać efekty półrocznej pracy 14-osobowej stałej grupy projektowej. Miłą niespodziankę sprawili młodzieży Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno i Tadeusz Klama - starosta kolneński obdarowując ją i kadrę projektową okolicznościowymi prezentami - dziękujemy! W trakcie uroczystości można było obejrzeć prezentację multimedialną będącą skrótowym zapisem działań projektowych. W wyniku przeprowadzonych warsztatów dziennikarskich, pedagogicznych, kulinarnych i fotograficznych powstały i zostały uroczyście zaprezentowane tablice, na których są zamieszczone zeskanowane stare zdjęcia miejsc, ludzi, tradycji i instytucji Borkowa oraz te, wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostały ustawione na skwerku przy remizie OSP w Borkowie, obok  św. Floriana i kamienia upamiętniającego obchody 600-lecia powstania wsi Borkowo. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili przybyłych gości na degustację potraw tradycyjnych, a wśród nich oczywiście nie mogło zabraknąć sibrzaków.

         Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób i instytucji. W ramach podziękowania młodzież wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Podziękowania otrzymali:

Partnerzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie, "Gazeta Gminna".

Sponsorzy: Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno, ks. Krzysztof Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Trójcy św. w Borkowie,  Bank Spółdzielczy w Kolnie, Usługi Transportowe Sylwia Truszkowska, Przedsiębiorstwo Usługowo -  Handlowe Grzegorz Zegarowicz,  Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe Marcin Poświata, Koncern Medialno – Reklamowy Caterina.

Podziękowania za wsparcie w realizacji projektu otrzymali: Tadeusz Klama - starosta kolneński, Anna Lenkiewicz,  Alfred Samul - wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja", Lidia Sielawa.

         Szczególne podziękowania młodzież skierowała do rodziców i dziadków, którzy w ostatnim okresie byli dla nich ogromnym wsparciem i źródłem bezcennych informacji.

         Już po raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać Szanse 2019” Regionalny Konkurs Grantowy. Dofinansowanie w kwocie 8 500 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Śladami przeszłości i teraźniejszości". Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Dotację w kwocie 8 500 zł pozyskano w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019 - Regionalny Konkurs Grantowy". Celem projektu było stworzenie młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości. Młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, nauczył się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele, co przyda mu się na dobry start w dorosłe życie. W trakcie półrocznej pracy w projekcie młodzi ludzie nabyli szereg nowych umiejętności, poznali swoje mocne i słabe strony, nauczyli się skutecznego planowania. Wychodząc poza miejsce swego zamieszkania nawiązali nowe, głębsze relacje z ludźmi i lokalnymi instytucjami. Publiczne zaprezentowanie swych działań i efektów pracy wzmocniło wiarę w ich własne siły.         

Galeria zdjęć TUTAJ