b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno działając na podstawie § 4,ust. 1, pkt 7 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad  przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  poz. 3973, zm. z 2018r poz. 1531) zwanego dalej Regulaminem niniejszym informuje, iż uczniowie niżej wymienionych szkół:

 

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem:

- Gers Patrycja, uczennica kl. IV,  

  • Szkoła Podstawowa w Lachowie:

- Wszeborowska Julia, uczennica kl. IV,

- Wyka Julia, uczennica kl.  VIIa,

- Foltyńska Gabriela, uczennica kl.  VIb,

- Zabłocki Dawid, uczeń kl. VIb,  

- Truszkowski Wojciech, uczeń kl. VIb,

- Krzysztof Sarnacki, uczeń kl. VIII,

- Wojciech Sarnacki, uczeń kl. V,  

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

- Malinowski Kacper, uczeń kl. V,

- Serafin Maja, uczennica kl. VI,

- Serafin Julia, uczennica kl.VIII,

  • Szkoła Podstawowa w Zabielu:

- Duda Wiktor, uczeń kl. IV

 

uzyskali nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.  

 

Sporządził:

Stanisław Szymańczyk

Dyrektor

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Kolnie

Kolno, dn. 21 sierpnia 2020r.