b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_dozynkikozioł.jpg

6 września w Parafii pw. NSJ w Koźle dziękowaliśmy za tegoroczne plony. W uroczystej Dziękczynnej Mszy św.  uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władze województwa i samorządowcy. – W tym roku , z uwagi na epidemię koronawirusa , Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze, do wspólnej modlitwy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno. –Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym najważniejszym w naszej gminie święcie rolników.

 

We Mszy św. koncelebrowanej  pod przewodnictwem  ks. Infułata Jana  Sołowianiuka w Kościele pw. NSJ w Koźle uczestniczyli m.in. Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP, Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP, Monika Stefańska dyrektor biura poselskiego Posła Kazimierza Gwiazdowskiego, Marek Komorowski Senator RP, Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marcin Piotr Sekściński II Wicewojewoda Podlaski,  Iwona Niedźwiedzka  zastępca Burmistrza Stawisk, przedstawiciele  Nadleśnictwa Nowogród i Nadleśnictwa Łomża, Radni i sołtysi Gminy Kolno, przedstawicielki Kół gospodyń Wiejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kolno, dyrektorzy szkól i przedszkola z Gminy Kolno oraz prezesi i naczelnicy naszych  jednostek OSP . Wszystkich zgromadzonych w imieniu własnym i Wójta Gminy Kolno powitał ks.dr hab. Jarosław Sokołowski. O oprawę muzyczną Mszy św. zadbał Zespól Ludowy Czerwieniacy. Nie zabrakło też pocztu sztandarowego Gminy Kolno.

- Dziś wszyscy całujemy spracowane dłonie rolników – mówił m.in. w obszernej wielowątkowej i ciekawej homilii ks Infułat Jan Sołowianiuk.

Tradycyjnym elementem nabożeństwa dożynkowego  jest święcenie plonów i składanie darów ołtarza. Obok delegacji Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno i Adama Masłowskiego  Sekretarza Gminy Kolno oraz Anastazego Jana Kalinowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Kolno i Jana Pieklika Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno dary złożyli również przedstawiciele mieszkańców wsi Kozioł, Waszki, Dudy Nadrzeczne i Charubiny, Górszczyzna, Łacha Zajezierze,, Wincenta, Czerwone i Szablaki z Parafii w Koźle oraz mieszkańcy miejscowości Ptaki z Parafii w Zabielu.

Kolejnym elementem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Kolno, który podkreślał m.in., że wszyscy wspólnie: Rada Gminy Kolno, Sołtysi, Wójt z pracownikami, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, dyrektorzy instytucji pracujemy dla dobra Gminy Kolno . Dziękując wszystkim za dobrą współpracę Wójt wspomniał o dwóch sołtysach, którzy zmarli w tym roku: o sołtysie Okurowa i Sołtysie Wincenty.  

- Może za rzadko o tym mówimy, na co dzień nie ma na to czasu, a to bardzo ważne, byśmy współpracowali i traktowali się wzajemnie z szacunkiem  – podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

W przemówieniu Wójt podkreślał też m.in. etos pracy rolnika, który dziś jest człowiekiem renesansu, bo musi znać się na bardzo wielu sprawach, być nie tylko tym, który uprawia ziemię czy hoduje trzodę, ale też  zarządza, jest ekonomistą i menedżerem i dziękował gospodarzom z naszej gminy za codzienną pracę.  

Następnie przemawiali  Parlamentarzyści oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Wicewojewoda Podlaski, którzy obok podziękowań i życzeń dla rolników skierowali wiele słów uznania w stronę Wójta Gminy Kolno i Rady Gminy Kolno doceniając tempo i poziom jej rozwoju, szczególnie w obszarach związanych z tworzeniem jak najlepszych warunków dla mieszkańców i wykorzystywaniem unijnych i rządowych dotacji na ten cel. Na zakończenie Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno przeczytał list od Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego  skierowany do uczestników wydarzenia.