b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_010-1.jpg

Jak co roku, odkąd w 2011 r. w Janowie powstał pomnik upamiętniający wydarzenia z  września 1939 r. kiedy to  ppłk J. Dąbrowski podjął decyzję o rozwiązaniu 110  Pułku Ułanów, Gmina Kolno uczciła to ważne wydarzenie. To właśnie z Janowa 81 lat temu w dalszy bój ruszyły trzy grupy pod dowództwem: ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rotmistrza Witolda Bilińskiego.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, by uczcić pamięć żołnierzy – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno – Dziękuję również tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. 

 

Tegoroczne obchody, które odbyły się 27 września, nieco pokrzyżowała deszczowa pogoda dlatego Msza św. nie odbyła się jak zwykle przy pomniku tylko w kościele pw. NSJ w Łosewie. W kościele nastąpiło również przywitanie gości, przedstawienie krótkiego rysu historycznego oraz okolicznościowe przemówienia Wójta Gminy Kolno i zaproszonych gości. Msza św., odbyła się w asyście licznych pocztów sztandarowych, a o oprawę muzyczną zadbał Zespół Ludowy Czerwieniacy.

Po wspólnej modlitwie delegacje złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem w Janowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie w Janowie, gdzie montaż słowno muzyczny przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i zespół Borkowiacy. Zgromadzeni mogli też zapoznać się z ofertą Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży. Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Koln o odczytał listy okolicznościowe od Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej, Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP oraz od Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.

Elementem obchodów były również pokazy kawaleryjskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

W uroczystości w Janowie udział wzięli m.in.: Marek Komorowski Senator RP, ppłk Tomasz Żyłka Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży,  ppłk. Radosław Biernaciak dowódca 15 Batalionu Saperów w Orzyszu, ppłk Robert Grzeszczyk Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku, ppłk Marek Niedźwiecki, reprezentujący Dowódcę 18 Pułku Logistycznego w Łomży, Marcin Sekściński II Wicewojewoda Podlaski, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Andrzej Duda Burmistrz Kolna, Piotr Niedbała wójt Gminy Turośl, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock, Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Radni i Sołtysi z gminy Kolno,  Antoni Lewandowski Komendant M- G Z OSP w Kolnie i poczty sztandarowe z jednostek OSP z gminy Kolno, Krzysztof Kajko Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, Piotr Glinka, zastępca dyrektora ARiMR w Łomży, Ireneusz Mieczkowski prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kolnie – inicjator postawienia pomnika w Janowie, Mirosław Szczubełek ambasador komisji praw człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Jan Zieliński przewodniczący i członkowie Związku Piłsudczyków RP oddział w Małym Płocku, Andrzej Szymański prezes i członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, dyrektorzy szkół i przedszkola w Gminie Kolno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kolno, a także przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP z województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, przedstawiciele stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kolno, oraz Jan Olszewski, który reprezentował Posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego i Hubert Charubin reprezentujący Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego.

Gościem szczególnym uroczystości zawsze była pani Halina Harmułowicz córka ppłk Jerzego Dąbrowskiego, którą w tym roku reprezentowała pani Iwona Grzeszczyk.

Organizatorem obchodów w Janowie było Centrum Kultury Gminy Kolno. Współorganizatorami: Parafia pw. NSJ w Łosewie, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, KGW i OSP w Janowie. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwała Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.

Fot. S. Nicewicz, arch. CKGK