b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_partnerstwo.jpg

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał dziś list intencyjny dotyczący zawiązania Partnerstwa przy realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Partnerstwo tworzyć będą: Gmina Kolno, Miasto Kolno, Powiat Kolneński, Gmina Stawiski, Gmina Mały Płock, Gmina Turośl, Gmina Grabowo i Gmina Jedwabne. Efektem współdziałania ma być m.in. możliwość pozyskania wyższego, bo aż 85 % dofinansowania do projektów służących lokalnej społeczności.

 

Podpisy pod dokumentem złożyli: Andrzej Duda Burmistrz Kolna jako Przewodniczący Rady Partnerstwa, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,  Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock,  Andrzej Piętka Wójt Gminy Grabowo, Piotr Niedbała Wójt Gminy Turośl oraz Adam Mariusz Niebrzydowski Burmistrz Jedwabnego. Współpraca partnerów ma dotyczyć obszarów: nauki, służby zdrowia, kultury, infrastruktury i gospodarki odpadami.

Celem głównym pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego” jest „wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami”.  Jednym z jego elementów ma być tworzenie strategii terytorialnej i pakietu projektów w celu aplikowania o środki, m.in. z polityki spójności. Projekt organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

partnerstwo1