b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_zabiele2.jpg

4 października w Zabielu 14 strażaków ochotników z pięciu jednostek OSP z gminy Kolno i dwóch z OSP Kolno  uczestniczyło w recertyfikacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Do tego typu szkolenia przystępują ci strażacy, którzy uzyskali już zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP , ale termin jego ważności mija. – Po trzech latach trzeba odświeżyć wiedzę i zdać egzamin, by z aktualnym zaświadczeniem móc wykonywać swoje obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia Antoni Lewandowski komendant M-G Z OSP w Kolnie.

 

W szkoleniu prowadzonym przez Grupę Ratowniczą Nadzieja z Łomży uczestniczyli druhna z OSP Borkowo i druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk, OSP Zabiele i OSP Lachowo oraz OSP Kolno. Wszyscy zdali końcowy egzamin.