Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 5/2020 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów grajewskiego i kolneńskiego.

 

PIW Ksiegowosc 003628 2