b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_nagroda2020.jpg

13 października tuż przed Dniem Edukacji Narodowej Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył nagrody uczniom i nauczycielom. Spotkanie w Czerwonem odbyło się z udziałem nagrodzonych dzieci i rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz z zachowaniem obowiązujących reguł sanitarnych. Zanim nagrody zostały rozdane Wójt Gminy Kolno podziękował zgromadzonym za wspólną pracę, która przynosi sukcesy oraz złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom i nauczycielom szkół gminnych.

 

 – Wasza praca jest szczególna, bo do szkół trafiają najcenniejsze osoby dla rodziców – dzieci,  a Wy  oprócz tego, że wyposażacie je w wiedzę i umiejętności, to jeszcze kształtujecie je do przyszłego życia. Bardzo ważne jest, by ten proces przebiegał w oparciu o najlepsze umiejętności o i chęci do wspólnego działania, bo  to właśnie połączenie wysiłków nauczyciela, dyrektora i rodzica przynosi sukces w pracy na rzecz rozwoju naszych dzieci. Za tę specyficzną, jakże ważną pracę Wszystkim dyrektorom i nauczycielom szkół,  pracownikom oświaty oraz pracownikom obsługi szkół z gminy Kolno bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za wypełnianie  obowiązków ze świadomością, że każda, nawet najmniejsza cząstka pracy wykonanej na rzecz dziecka procentuje i owocuje i ma ogromny wpływ na poziom jego wiedzy i umiejętności, ale również na kształtowanie jego systemu wartości. Za nami trudny rok szkolny, kiedy pracowaliśmy w warunkach epidemii i tu chylę czoła i dziękuję Wam za sprawne prowadzenie zajęć zdalnych oraz składam życzenia, by bieżący rok szkolny był dla nas wszystkim rokiem bezpiecznym, by mimo trudnych warunków epidemii proces edukacji przebiegał w prawidłowy sposób – podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Nagroda Wójta Gminy Kolno dla uczniów

Po życzeniach i słowach podziękowań nastąpił moment rozdania Nagród Wójta Gminy Kolno. To już piąta edycja tego szczególnego wyróżnienia. Wysokie wymagania, określone w stosownej uchwale Rady Gminy Kolno, by Nagrodę Wójta Gminy Kolno otrzymać spełnili w minionym roku szkolnym: Gers Patrycja, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Wszeborowska Julia, Wyka Julia, Foltyńska Gabriela, Zabłocki Dawid, Truszkowski Wojciech, Krzysztof Sarnacki i Wojciech Sarnacki -  uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie, Malinowski Kacper, Serafin Maja i Serafin Julia – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie oraz Duda Wiktor ze Szkoły Podstawowej w Zabielu. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dyplomy gratulacyjne i podziękowania trafiły też do rąk rodziców uczniów, dyrektorów szkół oraz opiekunów laureatów.

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli

W drugiej części spotkania nagrody z okazji  Dnia Edukacji Narodowej z rąk Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno otrzymali: Jadwiga Filipkowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, Dariusz Przestrzelski dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie oraz Aneta Wilczek nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Anna Mieczkowska i Elżbieta Banachowska nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz Barbara Wądołowska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.

Spotkanie w Czerwonem zorganizował i poprowadził Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, który na zakończenie również  podziękował  dyrektorom i nauczycielom oraz pracownikom obsługi za dotychczasową współpracę, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej  życzył  dużo zdrowia, dalszych sukcesów w życiu zawodowym im osobistym.